P4-KCI

Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR)
P4-KCI
cn 19000604
Air Astana
Казахстан

Над Капчагайским водохранилищем